Teknisk Marknadsföring, Tjäna pengar på dina Bloggar och Prylar

200 SEO-förkortningar & Akronymer för marknadsförare

 200 SEO-förkortningar & Akronymer för marknadsförare

Blir du ofta förvirrad av de många SEO-förkortningar och akronymer som används i den digitala marknadsföringsvärlden? Att navigera i den komplexa terminologin för SEO kan vara överväldigande.

Denna ultimata lista med 200 SEO-förkortningar och akronymer hjälper dig att förstå de vanligaste SEO-termerna på ett enkelt språk.

Oavsett om du är en erfaren SEO-proffs som vill fräscha upp dina kunskaper eller en nybörjare som försöker förstå grunderna, kommer den här listan med SEO-förkortningar att fungera som din referensguide.

Vad står SEO för?

SEO står för sökmotoroptimering. Det hänvisar till praxis att optimera din webbplats innehåll, struktur och andra element för att förbättra dess synlighet och ranking på sökmotorresultatsidor (SERP).

SEO-förkortningar och akronymer

A

 • A/B – A/B-testning
 • AMP – Accelerated Mobile Pages
 • API – Application Programming Interface
 • ALT – Alternativ text
 • AR – Augmented Reality
 • AI – Artificiell intelligens
 • ASP – Application Service Provider
 • AJAX – Asynkron JavaScript och XML
 • ARPU – Genomsnittlig intäkt per användare
 • AIDA – Attention, Interest, Desire, Action
 • AOV – Genomsnittligt ordervärde
 • ADL – Algoritmisk djupinlärning
 • ATF – Above the Fold

B

 • B2B – Business-to-Business
 • B2C – Business-to-Consumer
 • BERT – Bidirectional Encoder Representations from Transformers
 • BWT – Bing Webmaster Tools
 • BMM – Broad Match Modifier
 • BR – Avvisningsfrekvens
 • BTF – Below the Fold
 • BPA – Business Process Automation
 • BH – Black Hat (oetisk SEO-praxis)
 • BHW – Black Hat World
 • BV – Affärsvärde
 • BOFU – Bottom of the Funnel
 • BL – Bakåtlänk

C

 • ccTLD – landskod Toppdomän
 • CAPTCHA – helt automatiserat offentligt turingtest för att skilja datorer och människor åt
 • CF – Citation Flow
 • CMS – Content Management System
 • CTR – Klickfrekvens
 • CPC – Kostnad per klick
 • CSS – Cascading Style Sheets
 • CDN – Content Delivery Network
 • CPA – Kostnad per förvärv
 • CRO – Konverteringsfrekvensoptimering
 • CRM – Customer Relationship Management
 • CSV – Kommaseparerade värden
 • CTA – Call to Action
 • CLV – Customer Lifetime Value
 • CPM – kostnad per tusen visningar
 • KPI – Kostnad per visning
 • CPL – Kostnad per potentiell kund
 • CPV – kostnad per visning
 • CWV – Core Web Vitals
 • CR – Konverteringsfrekvens
Läsa:  Utföra en Google Analytics-revision: 10-stegsguide [Free Template]

D

 • DA – Domänmyndighet
 • DMOZ – Katalog – Mozilla
 • DNS – Domain Name System
 • DMCA – Digital Millennium Copyright Act
 • DSP – Demand-Side Platform
 • DFP – DoubleClick for Publishers
 • DR – Domänbetyg
 • DKI – Dynamic Keyword Insertion
 • DLP – Data Loss Prevention
 • DTD – Dokumenttypsdefinition
 • DMP – Data Management Platform
 • DTC – Direkt till konsument
 • DM – Direktmeddelande
 • DUI – Duplicate URL Indexing
 • DT – Dwell Time
 • DDL – Data Definition Language
 • DHTML – Dynamisk HTML

E

 • ÄTA – Expertis, auktoritativitet, pålitlighet
 • EMD – Exact Match Domain
 • EPC – Earnings Per Click
 • EPM – Intäkter per tusen visningar
 • ESP – E-postleverantör
 • EVC – Event Conversion Rate
 • EDU – Educational Institution (toppdomän)
 • ETR – Event-utlöst remarketing
 • ESR – Effektiva sökresultat

F

 • FB – Facebook
 • FCP – First Contentful Paint
 • FAQ – Vanliga frågor
 • FTP – File Transfer Protocol
 • FOMO – Rädsla för att missa

G

 • GA – Google Analytics
 • GMB – Google My Business
 • GBP – Googles företagsprofil
 • GSC – Google Search Console
 • GTM – Google Tag Manager
 • GUI – Grafiskt användargränssnitt
 • GWT – Google Webmaster Toolkit
 • GDPR – General Data Protection Regulation
 • GDN – Googles Display-nätverk
 • GCP – Google Cloud Platform
 • GIF – Graphics Interchange Format

H

 • H1 – Rubrik 1
 • H2 – Rubrik 2
 • HREF – Hypertext Reference
 • HTML – Hypertext Markup Language
 • HTTP – Hypertext Transfer Protocol
 • HCP – Hosted Content Provider
 • HVD – Hosted Virtual Desktop
 • HMI – Människo-maskin-gränssnitt
 • HTML5 – Hypertext Markup Language version 5

jag

 • IG – Instagram
 • IA – Informationsarkitektur
 • IBL – Inkommande länk
 • IFTTT – If This Then That
 • ISP – Internetleverantör
 • IAB – Interactive Advertising Bureau
 • IMA – Interactive Marketing Association
 • IOT – Internet of Things
 • ICANN – Internet Corporation för tilldelade namn och nummer

J

 • JSON – JavaScript Object Notation
 • JS – JavaScript
 • JSX – JavaScript XML
 • JVM – Java Virtual Machine
 • JGI – Googla bara

K

 • KPI – Key Performance Indicator
 • KW – Nyckelord
 • KWR – Nyckelordsforskning
 • KWD – Keyword Density
 • KD – Nyckelordssvårighet

L

 • LSI – Latent Semantic Indexing
 • LCP – Största innehållsrika färg
 • LPO – Landing Page Optimization
 • LTV – Livstidsvärde
 • LSA – Latent Semantic Indexing
Läsa:  Viktiga verktyg för att skapa en fullfjädrad e-Learning-plattform med LearnDash

M

 • MFA – Made for Advertising
 • MRR – Monthly Recurring Revenue
 • MQL – Marketing Qualified Lead
 • MS – Microsoft
 • MSN – Microsoft Network
 • MVT – Multivariat testning

N

 • NAP – Namn, adress, telefonnummer
 • NLP – Natural Language Processing
 • NAPW – Namn, adress, telefonnummer, webbplats
 • NPS – Net Promoter Score

O

 • ORM – Online Reputation Management
 • OBL – Utgående länkar
 • ORM – Online Reputation Management
 • OSE – Öppna Site Explorer
 • OS – Operativsystem

P

 • PR – PageRank
 • PBN – Privat bloggnätverk
 • PFI – Betala för inkludering
 • PFP – Betala för prestanda
 • PHP – Hypertext Preprocessor
 • PPC – Betala per klick
 • PSL – Public Suffix List
 • PWA – Progressiv webbapp
 • PFI – Product Feed Integration
 • PV – Sidvisningar
 • PVR – Sidvisningsförhållande

F

 • QA – Kvalitetssäkring
 • QS – Kvalitetsresultat
 • Frågor och svar – Frågor och svar

R

 • ROI – Return on Investment
 • RD – Refererande domäner
 • RSS – Verkligen enkel syndikering
 • RPI – Intäkt per visning
 • ROAS – avkastning på annonseringsutgifter

S

 • SAB – Tjänsteområde Företag
 • SEM – Sökmotormarknadsföring
 • SERP – Resultatsida för sökmotorer
 • SSL – Secure Sockets Layer
 • SQL – Structured Query Language
 • SERM – Resultathantering för sökmotorer
 • SERP – Resultatsida för sökmotorer
 • SEW – Search Engine Watch
 • SLA – Service Level Agreement
 • SMX – Search Marketing Expo
 • SVG – Skalbar vektorgrafik
 • SAAS – Software as a Service

T

 • TLD – Toppdomän
 • TF – Trust Flow
 • TTF – Aktuellt förtroendeflöde
 • TTFB – Tid till första byte
 • TOS – Användarvillkor
 • TM – Varumärke

U

 • URL – Uniform Resource Locator
 • UX – Användarupplevelse
 • UI – Användargränssnitt
 • UGC – Användargenererat innehåll
 • UTM – Urchin Tracking Module
 • USP – Unikt säljförslag

V

 • VOD – Video on Demand
 • VA – Virtuell assistent
 • VPS – Virtual Private Server
 • VR – Virtual Reality
 • VPN – virtuellt privat nätverk
 • VIPS – Visuell blockering av sidsegmentering

W

 • WCAG – Riktlinjer för tillgänglighet till webbinnehåll
 • W3C – World Wide Web Consortium
 • WYSIWYG – Vad du ser är vad du får
 • WHOIS – Vem ligger bakom IP-adressen
 • WP – WordPress
 • WWW – World Wide Web
 • WAP – Wireless Application Protocol
 • WAMP – Windows, Apache, MySQL, PHP
 • WH – Whitehat

X

 • XML – Extensible Markup Language

Y

 • YMYL – Dina pengar eller ditt liv
 • Y! – Yahoo
 • YOY – År efter år
 • YTD – År hittills
 • YT – YouTube
Läsa:  Följ med flödet: Citation Flow kontra Trust Flow och hur man kan förbättra båda

Viktiga SEO-villkor du måste känna till

On-Page SEO

Syftar på den praxis som involverar att optimera olika element som innehåll, metataggar, rubriker, webbadresser och interna länkar för att öka webbplatsens organiska närvaro. Det primära målet med on-page SEO är att säkerställa att varje sida är effektivt strukturerad och optimerad för att attrahera och engagera både sökmotorer och användare.

Off-Page SEO

Hänvisar till uppsättningen taktik utanför din webbplats för att förbättra dess synlighet och auktoritet. Off-page SEO inkluderar länkbyggande, marknadsföring på sociala medier, påverkan och varumärkesomnämnanden.

Svart hatt SEO

Oetiska metoder som syftar till att manipulera sökmotorernas ranking kallas svart hatt SEO. Black hat-tekniker bryter mot riktlinjerna för sökmotorer och kan resultera i straff eller avindexering av webbplatsen. Exempel inkluderar sökordsstoppning, cloaking och köplänkar.

Bildkälla: Delante

White Hat SEO

Etiska metoder som är i linje med riktlinjer för sökmotorer för att förbättra ranking och användarupplevelse kallas white hat SEO. Primära tekniker inkluderar att skapa kvalitetsinnehåll, bygga naturliga bakåtlänkar och optimera webbplatsens struktur.

Sökordsforskning

Det är processen att identifiera och analysera söktermer som användare anger i sökmotorer. Sökordsforskning hjälper till att optimera innehållet för att rikta in sig på relevanta och efterfrågade sökord.

När andra webbplatser i din nisch länkar tillbaka till din webbplats kallas det för en bakåtlänk. Högkvalitativa bakåtlänkar från relevanta och auktoritativa webbplatser kan förbättra sökmotorernas rankning och organisk trafik.

SERP (Search Engine Results Page)

Sidan som visas av en sökmotor som svar på en sökfråga. SERP:er visar en lista med relevanta webbsidor, annonser och andra element som utvalda utdrag.

Titeltagg

HTML-taggen som definierar titeln på en webbsida. Titeltaggar visas som klickbara rubriker i sökmotorresultat och bör beskriva sidans innehåll korrekt.

Metabeskrivning

En kort sammanfattning av en webbsidas innehåll kallas metabeskrivningen. De visas under titeltaggen i sökresultaten och kan påverka klickfrekvensen.

ALT-text

Beskrivande text som läggs till en bilds HTML-attribut kallas en alt-tagg. Det hjälper sökmotorer att förstå innehållet i en bild och förbättrar tillgängligheten.

Kanonisk Tag

En HTML-tagg som används för att indikera den föredragna versionen av en webbsida när det finns flera versioner med liknande innehåll. Kanoniska taggar förhindrar problem med duplicerat innehåll.

Nyckelord

Ett ord eller en fras som användare anger i sökmotorer för att hitta relevant innehåll kallas ett SEO-sökord eller en sökfråga. Nyckelord är en avgörande aspekt av SEO och hjälper till att optimera webbsidor för specifika sökfrågor.

Läsa:  Hur du förbättrar ROI för dina marknadsföringsinsatser med AI

Krypande

Processen där sökmotorer upptäcker och indexerar webbsidor kallas genomsökning. Sökmotorrobotar genomsöker webbplatser för att samla information och avgöra deras relevans för sökfrågor.

Bildkälla: TechTarget

Indexering

Processen att lägga till webbsidor i en sökmotors databas kallas indexering. Indexerade sidor övervägs för visning i sökresultat.

SERP-funktioner

Dessa är speciella element i sökmotorresultatsidor (SERP) som går utöver traditionella organiska listor. Exempel inkluderar utvalda utdrag, kunskapspaneler och lokala paket.

Ankare text

Den klickbara texten i en hyperlänk kallas ankartext. Det ger sammanhang till både användare och sökmotorer om den länkade sidans innehåll.

Sidhastighet

Avser den tid det tar för en webbsida att laddas. Sidhastighet är en viktig rankningsfaktor och påverkar användarupplevelsen.

Mobilanpassad

Webbplatser som är designade och optimerade för mobila enheter kallas mobilvänliga webbplatser. Dessa webbplatser är prioriterade i mobila sökresultat på grund av Googles mobil-först indexering.

Bildkälla: Segue Technologies

Användaravsikt

Det underliggande syftet eller målet bakom en användares sökfråga kallas användaravsikt. Att förstå användarens avsikter hjälper till att optimera innehållet så att det matchar användarnas förväntningar.

Duplicerat innehåll

Detta är identiskt eller mycket liknande innehåll som visas på flera webbsidor. Duplicerat innehåll kan påverka sökmotorernas ranking negativt.

Intern länkning

Bruket att länka en sida till en annan på samma webbplats. Interna länkar hjälper sökmotorer att upptäcka och navigera genom webbsidor.

301 Omdirigering

En permanent omdirigering från en webbadress till en annan kallas 301-omdirigering. Det säkerställer att trafik och länkjuice överförs till den nya URL:en.

Slutsats

Genom att använda den här listan med SEO-förkortningar och akronymer som referens kan du förbättra din SEO-kunskap, kommunicera mer effektivt med branschfolk och ta din webbplatss söksynlighet och prestanda till nya höjder.

Kom ihåg att att behärska dessa förkortningar är bara en bit av SEO-pusslet. Att ständigt utöka din SEO-expertis och hålla dig informerad om branschuppdateringar ger dig möjlighet att nå långsiktig framgång i den ständigt föränderliga världen av sökmotoroptimering.