Teknisk Marknadsföring, Tjäna pengar på dina Bloggar och Prylar

Effektiv kommunikation: vad den består av och hur man odlar den

Effektiv kommunikation: vad den består av och hur man odlar den

I livet du kan inte inte kommunicera. Även när du är tyst sänder du meddelanden, som den andre uppfattar. Att veta hur man hanterar kommunikationsförmåga är viktigt för att överföra tankar, idéer, synpunkter, känslor och förnimmelser till tredje part tydligt och utan att missförstås.

där effektiv kommunikation det är en väsentlig färdighet att ha för att bli framgångsrik i arbetslivet och i livet. Verktyg och tekniker kan användas för att förbättra sina färdigheter, odla dem och ha positiva effekter på mellanmänskliga och professionella relationer.

Effektiv kommunikation: vad det är och varför det är viktigt

Kommunikation är en process av utbyte av meddelanden genom a kanal och enligt a koda delas mellan två eller flera element. Specifikt är effektiv kommunikation förmågan att med sina ord, sina gester eller sitt beteende producera den önskade effekten.

Att kommunicera effektivt innebär därför att skicka ett meddelande och se till att det kommer fram förstått av mottagaren korrektalltid med hänsyn till att det kan förekomma yttre störningar (t.ex. på grund av problem med kommunikationsmedlen) eller inre störningar (förutfattade meningar, fördomar, känslor etc.), i syfte att åstadkomma en effekt på tänkandet eller samtalspartnerns beteende.

Att utveckla förmågan att enkelt kommunicera är mycket viktigt för att förbättra dina mellanmänskliga relationer.

Det är en tvärgående färdighet som efterfrågas i arbetslivet, som öppnar upp för karriärmöjligheter och avancemang. För att kunna sända meddelanden måste du först vara medveten om meddelandet du vill skicka, anledningen till varför du vill sända det och målet du vill uppnå.

Läsa:  Hur låser man upp en Samsung-telefon utan att förlora data?

Verktyg för effektiv kommunikation

effektiv kommunikation

För att kommunicera effektivt behöver du behärska meddelandet du vill skicka, koden som används och ha god kunskap om det valda kommunikationsmedlet. För att träna din skicklighet måste du lära dig att använda vissa effektiva verktyg och att genomföra en del tekniker som är väsentliga.

Först och främst måste det vara predisponerad för aktivt lyssnande. Det innebär att vara fokuserad på din samtalspartner, ge honom möjlighet att tala, utan ständiga avbrott och med ett verkligt intresse av att känna till hans synvinkel, hans idéer och förstå hans tankar. Gott om plats att intelligenta frågor och försöker interagera med andra genom att bjuda in dem att exponera sig själva. Det är också bra att sammanfatta de viktigaste punkterna i talet för att visa att du har förstått eller, tvärtom, för att be om ytterligare förtydligande.

För att närma sig andra och göra dem tillgängliga för att lyssna på vad vi har att säga är det viktigt att öppna samtalet med rätt ämneundvika komplexa och utmanande sådana åtminstone initialt.

Om dialogen blir svår är det bra att fokusera på de positiva aspekterna och beröringspunkterna med den andre, utan att insistera på motstridiga åsikter, samtidigt som man tar hänsyn till dem.

Dessutom måste särskild uppmärksamhet ägnas inte verbal kommunikation. Tonfall, talhastighet, pauser, blick, gester och uttryck är också sätt att kommunicera. Du måste ha full kontroll för att inte med din attityd förmedla ett annat budskap än det önskade till samtalspartnern.

Interpersonella relationer: odla dem med effektiv kommunikation

effektiv kommunikation

Effektiv kommunikation är särskilt användbar inom det professionella området, eftersom det förbättrar ens inställning till försäljning, förhandlingar och sättet på vilket man närmar sig samtal, möten och tal till allmänheten. Även i mellanmänskligt livDet är dock tillrådligt att veta hur man kommunicerar på rätt sätt för att hantera samtal, dialoger, jämförelser och debatter med en attityd av öppenhet mot andra.

Läsa:  Cyberspace och cybersäkerhetspusslet

För att odla mellanmänskliga relationer genom effektiv kommunikation måste du vara det empatisk med andra, förstå deras humör, acceptera deras känslor även om de skiljer sig från de förväntade, lyssna på deras svar.

För att vara empatisk med samtalspartnern är det nödvändigt att inte bara lyssna på honom och ge honom möjlighet att tala utan avbrott, utan också undvika att inta en dömande attityd i hans avseende. Det betyder inte att dölja eller inte avslöja sin synvinkel om den är motstridig, utan att göra det lugnt, argumenterar de, och utan att attackera den andre.

Vilka är de viktigaste kommunikationsförmågan

Tala inför publik

De kommunikationsfärdigheter de låter dig förstå vad du ska säga, när du ska säga det och hur du ska säga det. De är extremt eftertraktade inom arbetslivet då de låter dig relatera på bästa sätt med överordnade, kollegor och kunder. Bland de viktigaste kommunikationsfärdigheterna är:

  • Tala inför publik. Att hålla ett tal inför publik, oavsett hur stort det är, kan ge ett tillstånd av ångest och agitation som kan leda till blockeringar och tvekan. Att veta hur man talar offentligt innebär att kunna förmedla budskapet tydligt och säkert, hantera verbal kommunikation, paraverbal och icke-verbal kommunikation.
  • Ledarskap. Effektiv kommunikation påverkar också förmågan att leda en arbetsgrupp i syfte att nå ett mål. Att vara ledare innebär i själva verket att kunna inspirera dem som står framför dig, förmedla idéer och påverka hur de agerar, kommunicera med lätthet och tydlighet och undvika missförstånd och missförstånd.
  • Förhandling. Förhandling är förmågan att nå en överenskommelse genom kommunikation. Det kräver flexibilitet, anlag att lyssna, att kunna övertala dem som står framför dig, koncentration på målet och empati för att förstå orsakerna hos alla inblandade parter och hitta en mötesplats som tillfredsställer dem.
Läsa:  Fullständig uppdelning av genomsnittliga Affiliate Commission-satser

Varje kommunikationsförmåga är en mjuk färdighet som representerar en styrka för individer. När man har en eller flera är det bra markera dem på Curriculum Vitae och visa dem i praktiken för att få tillgång till värdefulla möjligheter på arbetsplatsen.

Av Cultur-e