Teknisk Marknadsföring, Tjäna pengar på dina Bloggar och Prylar

Hur du ställer in din WordPress-sidatitel

Hur du ställer in din WordPress-sidatitel

Rubriken på din sida eller ditt inlägg är en av de viktigaste delarna på sidan. Det berättar inte bara för din publik vad sidan handlar om, utan det berättar också för sökmotorerna, vilket hjälper till att förbättra dina chanser att rankas.

I det här inlägget kommer vi att visa dig hur du lägger till en titel till dina inlägg eller sidor i WordPress, inklusive att lägga till titeltaggar med plugins.

Låt oss börja.

Oavsett om du skapar en sida eller ett inlägg, finns det en rubrikinmatningssektion i sidan eller textredigeraren som gör att WordPress effektivt kan skapa en titel baserat på vad du har skrivit in.

När du har ställt in titeln ska ditt tema deklareras som titel

. Denna titeltagg gör det lättare för Google och andra sökmotorrobotar att känna igen strukturen och rubriken på sidan. <p>Utöver titeln kan du lägga till en titelseparator (t.ex. :, |, – eller >>) eller webbplatsnamn efter den faktiska titeln, som i exemplet nedan:</p> <p><em>“Hur man skapar en titeltagg i WordPress – Ahrefs”</em></p> <p>Obs: Vi rekommenderar att du inte lägger till en separator eller webbplatsnamn i själva WordPress-titelinmatningsfältet eftersom det också kommer att visas på den faktiska sidan eller inlägget.</p> <p>Klicka här för att lära dig mer om hur du skapar rubriktaggar.</p> <p>För vissa teman är rubrikerna själva H1-rubriken på din sida eller ditt inlägg.</p> <p>Här är ett exempel från SEOptimers guide till rubriktaggar:</p> <div style="clear:both; margin-top:0em; margin-bottom:1em;"><a href="https://favtechies.com/vad-ar-ett-cdn-hur-paverkar-det-seo/" target="_self" class="IRPP_minimalist"><!-- INLINE RELATED POSTS 1/4 //--><style> .IRPP_minimalist { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:#eaeaea; border:0!important; border-left:4px solid #34495E!important; text-decoration:none; } .IRPP_minimalist:active, .IRPP_minimalist:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .IRPP_minimalist { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .IRPP_minimalist .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px;float:left; } .IRPP_minimalist .postTitle { color:#3498DB; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .IRPP_minimalist:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } </style><div style="padding-left:1em; padding-right:1em;"><span class="ctaText">Läsa:</span>  <span class="postTitle">Vad är ett CDN & hur påverkar det SEO?</span></div></a></div><p>Här ser vi titelformen </p><title>: <p>Den visas också </p> <h1><span class="ez-toc-section" id="-som_en_identifierare"></span>-som en identifierare: <span class="ez-toc-section-end"></span></h1><p>Du kan använda flera WordPress-plugins för att skapa header-taggar som inte visas på den faktiska sidan eller inlägget.</p> <h2 id="auto_Should_you_65210db9a6c3a"><span class="ez-toc-section" id="Ska_du_skapa_en_dynamisk_WordPress-header-tagg_utan_ett_plugin"></span>Ska du skapa en dynamisk WordPress-header-tagg utan ett plugin?<span class="ez-toc-section-end"></span></h2> <p>Det finns några instruktioner om hur du lägger till header-taggar till WordPress utan ett plugin. Men att göra detta skapar ett litet problem: att lägga till metabeskrivningar.</p> <p>De flesta SEO-plugins som låter dig lägga till titeltaggar ger också en metabeskrivning. (Vi kommer att ge mer information om dessa tillägg senare i den här guiden.)</p> <p>Om ett plugin ger både en titeltagg och en metabeskrivningsinmatning, vad är poängen med en dynamisk titeltagg?</p> <p>Metabeskrivningen ska inte vara dynamisk eller en kopia av de första meningarna, och bör vara en separat text som hjälper sökmotorer att förstå innehållet på den sidan.</p> <p>Vi förstår att det alltid är bäst att använda färre plugins för att skapa en optimerad WordPress-webbplats. WordPress är en resurskrävande plattform; om du använder ett delat värdkonto delar du mängden tillgängliga resurser i samma grupp.</p> <p>Om en webbplats i en delad kontogrupp kräver extra bandbredd kommer den att låna från de andra webbplatserna i den gruppen, vilket resulterar i att din webbplats så småningom kräver mer bandbredd.</p> <p>Du kan inte använda plugins och skapa dynamiska header-taggar genom att redigera header.php-filen. Så det är ganska säkert att säga att att få en plugin för att generera titeltaggar är din bästa insats eftersom det löser metabeskrivningsproblemet.</p> <h2 id="auto_How_can_ti_65210db9a6c86"><span class="ez-toc-section" id="Hur_kan_header-taggar_genereras_dynamiskt"></span>Hur kan header-taggar genereras dynamiskt?<span class="ez-toc-section-end"></span></h2> <p>Nedan finns en guide om du vill lära dig mer om att dynamiskt generera titeltaggar. Syftet är att hjälpa dig förstå att plugins är det bästa alternativet när det gäller att förbättra din webbplats SEO.</p> <div style="clear:both; margin-top:0em; margin-bottom:1em;"><a href="https://favtechies.com/hur-du-okar-din-videomarknadsforing-med-seo-strategier-i/" target="_self" class="IRPP_minimalist"><!-- INLINE RELATED POSTS 2/4 //--><style> .IRPP_minimalist { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:#eaeaea; border:0!important; border-left:4px solid #34495E!important; text-decoration:none; } .IRPP_minimalist:active, .IRPP_minimalist:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .IRPP_minimalist { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .IRPP_minimalist .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px;float:left; } .IRPP_minimalist .postTitle { color:#3498DB; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .IRPP_minimalist:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } </style><div style="padding-left:1em; padding-right:1em;"><span class="ctaText">Läsa:</span>  <span class="postTitle">Hur du ökar din videomarknadsföring med SEO-strategier i...</span></div></a></div><p>Så här fungerar det:</p> <p>Först måste du skapa en rubrik för din WordPress-webbplats.</p> <p>Vår exempelrubrik är “Hur man skapar en header-tagg i WordPress – <strong>Ahrefs</strong>“.</p> <p>Du måste ange webbplatsens titel (till exempel Ahrefs).</p> <p>Du kan redigera denna titel nedan <strong>Inställningar > Allmänt > Webbplatstitel:</strong></p> <p>När du har lagt till titeln på din webbplats måste du gå till adressen <strong>Layout > Editor > Header.php:</strong></p> <p>Huvudfilen kan variera beroende på vilket tema du väljer för din webbplats. I det här fallet heter filen header.php Theme Header:</p> <p>Sök </p>element från filen header.php: <p></p>– element, följande kod måste läggas till: <p><em><p></p></em></p> <p><em><title><?php wp_title(' | ', 'echo', 'oikea'); ?><?php blogiinfo('nimi'); ?>

Detta ger sedan input baserat på vilken sida det är:

  • Hemsida – skriver ut webbplatsens namn
  • Individuella sidor – Sidrubrik | sidnamn
  • Enstaka inläggsvisningar – Posttitel | sidnamn
  • Arkiverade meddelandevyer – Skriver ut webbplatsens namn
  • Datumbaserade arkiv – år och/eller månad | sidnamn
  • Kategoriarkiv – Kategorinamn | sidnamn
  • Författararkiv – offentligt användarnamn | sidnamn
  • 404-felsidor – skriver ut namnet på webbplatsen
  • Sökresultat – skriver ut webbplatsens namn
  • Taggarkiv – taggnamn | sidnamn

I vissa fall vill du inte använda ett dynamiskt “webbplatsnamn”. Till exempel:

Hur man skapar dynamiska rubriker i WordPress | Ahrefs

Använd istället:

Skapa dynamiska rubriker | WordPress | Ahrefs

Att inkludera extra avgränsare kan hjälpa användare att enkelt identifiera och förstå din avsikt.

För att uppnå detta måste du infoga en avgränsare i själva meddelandehuvudet:

Du vill dock inte använda avgränsaren i själva rubrikmeddelandet, eftersom det ser ut så här (skärmdump nedan):

I exemplet Search Engine Watch visas inga separatorer i deras titel:

För att verkligen optimera din titeltagg baserat på användarens avsikt i WordPress rekommenderar vi att du använder ett plugin.

Lägga till Header-taggar med ett WordPress-plugin

Yoast och All in One SEO är två av de mest populära plugins för att hjälpa till med dina behov av titeltaggar och är helt anpassningsbara.

Lägga till header-taggar med Yoast-plugin

Yoast låter dig skapa din header med deras SEO-header. Deras förlängning bör tas bort

från temafilerna och ersätt det med ditt eget. <p>Om du vill inkludera en avgränsare eller webbplatsnamn i rubriken på din sida eller ditt inlägg som standard (rekommenderas inte), kan du lägga till dessa termer i <strong>Yoast > Söklayout > Innehållstyper:</strong></p> <p>Som visas ovan, om du aktiverar detta kommer din WordPress-rubrik att läggas till med sidnummer, avgränsare och webbplatsnamn.</p> <p>Du kan lägga till olika utdrag som inlägg, sidor, produkter och mer till varje avsnitt för att automatisera titeln, sidan, avgränsaren och webbplatsens titel. Välj bara avsnittet du vill skapa en kodavsnittsvariabel för:</p> <p>Se till att redigera varje rubrik på sidan eller inlägget du skapar. Det är helt upp till dig att aktivera eller inaktivera den här funktionen för att ange varje enskild rubriktagg.</p> <p>För att redigera titeltaggen för en specifik sida eller inlägg, gå till den faktiska sidan och leta efter “Yoast SEO” under WYSIWYG-redigeraren. Klicka på knappen Titel eller Redigera utdrag:</p> <p>Här kan du se standardinställningarna för SEO-header som du kan ta bort för att lägga till dina egna.</p> <h3 id="auto_Adding_tit_65210db9a6d44"><span class="ez-toc-section" id="Lagga_till_titeltaggar_med_Allt_i_ett_SEO-plugin"></span>Lägga till titeltaggar med Allt i ett SEO-plugin<span class="ez-toc-section-end"></span></h3> <p>Ett annat bra plugin du kan använda är All in One SEO-plugin. Även om varje plugin har sina egna funktioner och fördelar, är båda bra alternativ för att lägga till rubriktaggar.</p> <p>Du kan uppdatera titeltaggen precis under WYSIWYG-redigeraren på sidan du uppdaterar.</p> <p>Även om det bästa är att ta bort all formatering, kan du också aktivera formatering i Allt i ett och manuellt ange rubriken på varje sida eller inlägg. Formatet liknar Yoasts variabelformat för snippet.</p> <p>Gå till avsnittet Allt i ett SEO <strong>WordPress Dashboard > Allmänna inställningar:</strong></p> <p>Här kan du skriva om titlar (aktiverat), skriva söktitlar med versaler och sidtitelformat:</p> <p>Om du klickar på frågetecknet hittar du mer information, i vilken du hittar följande format:</p> <p>Separatorer kan läggas till mellan varje form. Om du bara vill automatisera ditt webbplatsnamn kan du lägga till “- Ahrefs” och lägga till något av följande format som nämnts tidigare:</p> <p>%blog_title% – Titeln på din blogg</p> <p>%blog_description% – Beskrivning av din blogg</p> <p>%post_title% – Originalinläggets titel</p> <p>%category_title% – Meddelandekategori (huvud).</p> <p>%1$category% – alias för %2$category_title%</p> <p>%post_author_login% – Inloggning för författaren till detta inlägg</p> <p>%post_author_nicename% – Smeknamn på författaren till detta inlägg</p> <p>%post_author_firstname% – Förnamnet på författaren till detta inlägg (med versaler)</p> <p>%post_author_lastname% – Efternamnet på författaren till detta inlägg (med versaler)</p> <p>%current_date% – aktuellt datum (lokaliserat)</p> <p>%post_date% – Datum efter publicering (lokalisering)</p> <p>%post_year% – Publiceringsår för meddelandet (lokaliserat)</p> <p>%post_month% – månad då inlägget publicerades (lokaliserat)</p> <h2 id="conclusion"><span class="ez-toc-section" id="Slutsats"></span>Slutsats<span class="ez-toc-section-end"></span></h2> <p>Oavsett om du använder ett plugin eller inte, se till att din titel är catchy och att ditt innehåll håller vad du lovade i din titel.</p> <div class="related-posts"><h4 style="background: linear-gradient(135deg, #fe981f, #10a7bf, #077f92); -webkit-background-clip: text; -webkit-text-fill-color: transparent;"><span class="ez-toc-section" id="Empfohlene_Themen"></span>Empfohlene Themen:<span class="ez-toc-section-end"></span></h4><ul><li><a href="https://favtechies.com/fa-en-basta-pdf-redigerare-for-mac-gratis-nedladdning-2024/" rel="dofollow" style="color: #00aaff;">Få en bästa PDF-redigerare för Mac gratis nedladdning 2024</a></li><li><a href="https://favtechies.com/hur-man-tjanar-underdoman-bakatlankar-fran-sublima-domaner/" rel="dofollow" style="color: #00aaff;">Hur man tjänar underdomän bakåtlänkar från sublima domäner</a></li><li><a href="https://favtechies.com/3-basta-webbplatser-att-kopa-tiktok-foljare-aktiva-anvandare/" rel="dofollow" style="color: #00aaff;">3 bästa webbplatser att köpa TikTok-följare (aktiva användare)</a></li><li><a href="https://favtechies.com/youtube-bakatlankar-hur-man-far-legitima-lankar-fran-video-giant/" rel="dofollow" style="color: #00aaff;">YouTube bakåtlänkar: Hur man får legitima länkar från Video Giant</a></li><li><a href="https://favtechies.com/vad-ar-asana-14-basta-asana-alternativen-2024/" rel="dofollow" style="color: #00aaff;">Vad är Asana? 14 bästa Asana-alternativen 2024</a></li></ul></div> <div class="simplesocialbuttons simplesocial-round-txt simplesocialbuttons_inline simplesocialbuttons-align-left post-761084 post simplesocialbuttons-inline-no-animation"> <button class="simplesocial-fb-share" rel="nofollow" target="_blank" aria-label="Facebook Share" data-href="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://favtechies.com/hur-du-staller-in-din-wordpress-sidatitel/" onclick="javascript:window.open(this.dataset.href, '', 'menubar=no,toolbar=no,resizable=yes,scrollbars=yes,height=600,width=600');return false;"><span class="simplesocialtxt">Facebook </span> </button> <button class="simplesocial-twt-share" rel="nofollow" target="_blank" aria-label="Twitter Share" data-href="https://twitter.com/intent/tweet?text=Hur+du+st%C3%A4ller+in+din+WordPress-sidatitel&url=https://favtechies.com/hur-du-staller-in-din-wordpress-sidatitel/" onclick="javascript:window.open(this.dataset.href, '', 'menubar=no,toolbar=no,resizable=yes,scrollbars=yes,height=600,width=600');return false;"><span class="simplesocialtxt">Twitter</span> </button> <button rel="nofollow" target="_blank" class="simplesocial-linkedin-share" aria-label="LinkedIn Share" data-href="https://www.linkedin.com/sharing/share-offsite/?url=https://favtechies.com/hur-du-staller-in-din-wordpress-sidatitel/" onclick="javascript:window.open(this.dataset.href, '', 'menubar=no,toolbar=no,resizable=yes,scrollbars=yes,height=600,width=600');return false;"><span class="simplesocialtxt">LinkedIn</span></button> <button onclick="javascript:window.location.href = this.dataset.href;return false;" class="simplesocial-email-share" aria-label="Share through Email" rel="nofollow" target="_blank" data-href="mailto:?subject=Hur du st%C3%A4ller in din WordPress-sidatitel&body=https://favtechies.com/hur-du-staller-in-din-wordpress-sidatitel/"><span class="simplesocialtxt">Email</span></button> <button class="simplesocial-reddit-share" rel="nofollow" target="_blank" aria-label="Reddit Share" data-href="https://reddit.com/submit?url=https://favtechies.com/hur-du-staller-in-din-wordpress-sidatitel/&title=Hur du st%C3%A4ller in din WordPress-sidatitel" onclick="javascript:window.open(this.dataset.href, '', 'menubar=no,toolbar=no,resizable=yes,scrollbars=yes,height=600,width=600');return false;"><span class="simplesocialtxt">Reddit</span> </button> </div>