Teknisk Marknadsföring, Tjäna pengar på dina Bloggar och Prylar

Strategic Agency Partnerships: Key to Unlocking Growth

Strategic Agency Partnerships: Key to Unlocking Growth

Vad är ett strategiskt byråpartnerskap?

Ett strategiskt byråpartnerskap mellan två företag är ett formaliserat arrangemang för att samarbeta i någon egenskap som försäljning, PR eller marknadsföring i syfte att skapa ömsesidig nytta.

Strategiska byråpartnerskap mellan digitala byråer med gratistjänster blir allt vanligare, men det finns många sätt som byråer kan utnyttja dessa typer av partnerskap som en del av sin övergripande go-to-market-strategi.

I den här guiden kommer vi att täcka en rad olika strategiska partnerskapsmöjligheter för digitala byråer som vill driva leadgenerering genom denna kraftfulla kanal.

Vad är ett exempel på ett strategiskt partnerskap?

Byrå A erbjuder tjänst X och Byrå B erbjuder tjänst Y. Båda byråerna är överens om ett strategiskt partnerskap som involverar en samordnad plan för att gå till marknaden. I de flesta fall kommer kunder som köper tjänst X sannolikt också att köpa tjänst Y. Byrå A och Byrå B konkurrerar med Byrå C som erbjuder båda tjänsterna. Men det strategiska partnerskapet som bildas mellan byrå A och byrå B upplevs vara fördelaktigt för vissa kunder eftersom båda byråerna ses som specialister inom sina egna områden men arbetar tillsammans som en sammanhängande helhet.

Fördelar med strategiska partnerskap för byråer

Den övergripande fördelen med ett strategiskt partnerskap är diversifiering. Vi har pratat tidigare om fördelarna med nischa ner i tidigare artiklar – dvs: vår guide till att starta en digital marknadsföringsbyrå. Tänk på i det här fallet, diversifiering innebär inte att erbjuda en virtuell fullservicesvit som uppfylls av partners (även om det absolut kan vara det).

Istället vill vi lyfta fram några innovativa sätt som din byrå kan bygga värdefulla strategiska partnerskap samtidigt som du behåller en nischposition på marknaden.

Lägger till tjänstemöjligheter

Ibland förlorar små byråer nya erbjudanden för att de inte erbjuder den bredd av tjänster som kunden kräver. Ett strategiskt partnerskap med en icke-konkurrenskraftig byrå som erbjuder en kostnadsfri tjänst är ett utmärkt sätt att lägga till kapacitet till ditt eget tjänsteerbjudande. Vissa byråer väljer att vitmärka sina partners kapacitet så att de framstår för kunden som en sömlös tjänstesvit.

“Ibland – även för stora mediebyråer – är det mer affärsmässigt vettigt att skapa ett partnerskap med en extern byrå för att möta kundens krav.”

Nya företag leder

Det vanligaste målet med ett strategiskt partnerskap är leadgenerering. Det mest uppenbara exemplet är marknadsföringsaktivitet som en e-postkampanj som skickas till befintliga kunder/kunder hos din nya partner som introducerar din byrå. Den här typen av marknadsföringsaktiviteter kan ge ett omedelbart tillflöde av värdefulla leads till din nya affärstratt. Vissa kan konvertera. Detta är ett bra resultat på kort sikt och med en långsiktig strategi kan det vara mycket ömsesidigt fördelaktigt.

Läsa:  Fortfarande inga resultat? 5 SEO Agency röda flaggor att undvika

Verka större än du är

Strategiska partnerskap för samman företag och organisationer i syfte att samarbeta. Till nominellt värde gör detta att aktiviteten verkar större i skala än om den utfördes av en enda enhet. Denna uppfattning på marknaden är helt enkelt det – en uppfattning. Men ibland kan det här betyda skillnaden mellan att landa en pitch och att bli förbisedd för att du verkar “för liten”.

Ett exempel på detta är ECCO, det internationella kommunikationsnätverket för PR-byråer. Nätverket består av över 35 självständigt ägda PR-byråer kopplade genom detta strategiska partnerskap med varandra.

Tillsammans bildar dessa byråer ett imponerande internationellt nätverk. I USA, O'Malley Hansen, är den lokala ECCO-medlemsbyrån. Återigen, uppfattningen om O'Malley Hansen som en del av ett stort nätverk kan locka vissa kunder.

Dela idéer

Att inleda ett partnerskap med en annan organisation har potential att ta fram nya idéer och nya tillvägagångssätt. Ibland kan dessa externa åsikter vara värdefulla eftersom de hjälper till att låsa upp idéer som annars inte skulle ha sett dagens ljus. Ungefär som hur en nyanställning tillför nya idéer och ny energi i företaget, så också kan rätt sorts partner.

En förlängning av denna förmån är när en individ (eller grupp av individer) från en organisation tillbringar tid i partnerorganisationen under ett kortsiktigt projekt, arbetssabbatsår eller utstationering. Hur den än är strukturerad kan en kort tidsperiod där partnertalanger är inbäddade i en annan organisation vara till ömsesidig nytta för partnerorganisationerna, människorna (förbättra kompetenser och teammoral) och i slutändan arbetet – alla vinner!

Kostnadsbesparingar

Partnerskap bör aldrig ses ur en rent ekonomisk lins, men det är troligt att leads som genereras via partners kommer att ha en lägre effektiv kostnad per potentiell kund (eCPL). Detta beror på att partner leads är varma leads och har inbyggt förtroende genom samverkan med partnern.

Inte bara detta utan alla kostnadsmått du mäter som CPC eller CPA kommer sannolikt att vara lägre som ett effektivt mått när de körs via strategiska partners. Vissa marknadsförare skulle hänvisa till dessa metriska varianter som eCPC och eCPA. Det är här du skulle ersätta vad som skulle vara en annonsutgift med kostnaden för din tid/produktion, etc. Så om det tar 500 USD i motsvarande tid/ansträngning att producera en solus eDM som din partner kan skicka ut till sin e-postlista på 10 000 och det lockar 1 000 klick, då är din eCPC $0,50.

Typer av strategiska partnerskap för byråer

Gratis byråer

Strategiska partnerskap mellan två byråer med gratistjänster är en match made in digital heaven. Det finns ett antal vanliga parningar mellan byråer med gratistjänster som:

  • PR-byråer samarbetar med sociala mediebyråer
  • SEO-byråer samarbetar med PPC-byråer
  • Utvecklingsbyråer samarbetar med digitala marknadsföringsbyråer
  • Kreativa byråer samarbetar med mediebyråer
Läsa:  Growth Booster: Beprövade SaaS-strategier för innehållsmarknadsföring

Ett färskt exempel på detta var när Blue Ant Plus – en prisbelönt kreativ produktionsbyrå meddelat deras strategiska partnerskap med Influensbyrån – en influencer- och social mediabyrå.

Jakki Roussel, kommunikationschef på Blue Ant Plus säger om partnerskapet:

“Tillsammans skapar Blue Ant Plus och The Influence Agency en one-stop-destination för kunder som vill gå bort från transaktionskaraktären av enstaka engagemang med influencers till en mer utvecklad och sofistikerad innehållsbaserad strategi, kombinerat med standardiserade priser och data analysrapportering.”

Programvaruleverantörer

Digitala byråer samarbetar ofta med mjukvaruleverantörer, som Ahrefs, för att hjälpa till att förbättra deras uppgifter, kapacitet eller ge en unik differentiering mot sina konkurrenter.

Expleoett konsultföretag för digital transformation meddelat deras strategiska partnerskap med leverantören av AI-dataanalys DataWhys för att ge AI-drivna insikter över sina affärsdiscipliner.

Expleos COO Roch Thaller säger:

“Genom att stödja de digitala transformationsresorna för världens största varumärken har vi odlat en djup förståelse för de utmaningar företag kan ställas inför. Vi kan tillämpa analysen som DataWhys plattform tillhandahåller och omvandla det till riktiga affärslösningar, snabbt och effektivt.”

Gränsöverskridande partners

Språk- och kulturbarriärer kan övervinnas omedelbart genom att samarbeta med lokala organisationer på nyckelmarknader. Nuförtiden, med mer handel och affärer på nätet, öppnar detta potentiellt upp världen för byråkunder för försäljning och tillväxt. Att etablera ett gränsöverskridande partnerskap kan ge din byrå en orättvis fördel gentemot konkurrenter.

Digital Out of Home-mediaägare, Hivestack nyligen meddelat deras partnerskap med Shanghai-baserade digitala byrå, Blå Media för att göra det möjligt för sina kinesiska kunder att boka reklam på Hivestacks digitala skärmar i hela Nordamerika.

Dataleverantörer

Digitala byråer förlitar sig på data för att ge mer välgrundade strategiska rekommendationer till sina kunder. För att förbli konkurrenskraftiga måste digitala byråer bygga relationer med dataleverantörer och dataplattformar för att ge dem ett försprång i pitches, nya affärsförslag och naturligtvis i pågående kundarbete.

Jay Pattisall är huvudanalytiker på Forrester Research och säger att data är det som driver upp meteorisk tillväxt för företag av alla former och storlekar:

“För byråer är förmågan att hantera och berika data till insikter för media och meddelanden avgörande för marknadsföring i kundens tidsålder.”

Jay säger att de stora nätverksbyrågrupperna har byggt eller skaffat sina egna datahanterings- och datatekniska plattformar. Medan mindre oberoende byråer måste förlita sig på att utnyttja datapartnerskap med nystartade företag eller mindre dataleverantörer.

Andra tjänsteleverantörer

För digitala byråer som fokuserar på en branschnisch kan partnerskap med en tjänsteleverantör som också arbetar i den nischen vara ett bra sätt att påskynda generering av potentiella kunder och affärstillväxt.

Till exempel, om din byrå fokuserar på lokala företag, kan partnerskap med en lokal revisionsbyrå eller lokal advokatbyrå vara ett bra sätt att få exponering för nya potentiella kunder.

Branschföreningar

En annan stor möjlighet till partnerskap kan vara med en branschorganisation – särskilt föreningar som håller regelbundna evenemang eller utbildningssessioner. Ett samarbete med en relevant förening kan hjälpa dig att positionera din byrå som en tankeledare inom digital marknadsföring.

Läsa:  Vad är en favoritikon, varför är den viktig och hur kan jag lägga till en?

Att genomföra kostnadsfria utbildningsseminarier eller seminarier ger föreningen värde och ger dig också en högkvalitativ källa till nya potentiella kunder samtidigt som du utökar din profil i branschen.

Steg för att implementera ett strategiskt partnerskap

1. Gör en kortlista över potentiella partners

Tänk först på vad du behöver detta partnerskap för att uppnå för din byrå. Är det nya leads? Öka medvetenheten/bygga din profil? Gör en del efterforskningar i ditt lokala område och din bransch för att identifiera potentiella partners som du kan tillföra värde till samtidigt som du uppnår dina mål. Prata med kunderna och fråga dem vilka andra de arbetar med eller vilka andra organisationer de är medlemmar i.

Om du börjar och inte har många kontakter, försök att följa med till din nästa lokal handelskammare evenemang eller leta efter lokala nätverksgrupper eller möten i din stad kring marknadsföringsteman eller branschspecifika teman. Delta i digitala marknadsföringskonferenser eller gå med i relevanta Facebook-grupper.

2. Starta konversationen

Att formalisera ett avtal och gå ut på marknaden tillsammans är det allra sista steget. I början måste du fastställa om organisationerna på din kortlista är relevanta och att de är intresserade av att samarbeta med din byrå. Det kanske viktigaste är dock om det finns ett tydligt ömsesidigt värde i att bilda ett partnerskap tillsammans.

3. Bestäm det gemensamma målet

Partnerskap misslyckas när det inte finns ett gemensamt mål mellan båda parter. Det är bra att ha individuella mål, men det bör finnas ett övergripande delat mål som underbygger relationen. Detta gemensamma mål bör vara SMART, särskilt “SMA”-delen – så se till att det är specifikt, mätbart och uppnåbart.

Viktigt är att det gemensamma målet måste godkännas av båda parter. Några exempel på goda gemensamma mål inkluderar:

  • Att bygga ömsesidiga nya affärer leder tillsammans på marknaden
  • Medförfattare till tankeledarskap och lockar till PR-omnämnanden
  • Köra evenemang med gemensamma varumärken och bygga en delad eDM-lista
  • Att driva marknadsföringsaktiviteter tillsammans och driva trafik till varandras målsidor

4. Kom överens om en tidsram

När det gäller att formalisera ett avtal se till att du anger ett start- och slutdatum. Anta inte att partnerskapet kommer att löpa i evighet. Det finns ett obegränsat antal okända orsaker till att saker och ting inte fungerar så det är alltid bäst att avtal avslutas som standard med möjlighet att förnya om båda parter vill.

Vanligtvis kan ett strategiskt partnerskapsavtal löpa i 12 månader med möjlighet att förnya på 12-månadersbasis.

Hantera strategiska partnerskap

När du väl har inlett ett strategiskt partnerskap är det i allas bästa intresse att säkerställa att partnerskapet lyckas. Kommunikation är avgörande, så det är användbart att ha enkla sätt att hålla kontakten som Slack, WhatsApp, etc. Att komma överens om ett vanligt möte eller samtal kan vara en annan bra process att upprätthålla så länge kadensen är realistisk – till exempel en gång i månaden eller en gång varannan månad.

Läsa:  3 nyckelfaktorer som driver upp utvecklingskostnaderna för anpassade mobilappar

Att granska framsteg, åtgärder och resultat i dessa månatliga möten är ett bra sätt att ge alla inblandade energi och påminna dem om varför partnerskapet existerar och hur dessa åtgärder hjälper till att uppnå det gemensamma målet.

McKinsey & Company publicerade en tidning betitlad Förbättra hanteringen av komplexa affärspartnerskap. I den här artikeln nämner de vikten av att “ansluta socialt”. Även om tidningen riktade sig till stora organisationer, är denna punkt relevant för företag av alla storlekar. En chef som intervjuades av konsultföretaget sa:

“Omkring 30 till 40 % av partnerskapsmöten handlar om affärer; resten av tiden går åt till att bygga vänskap och förtroende.”

Potentiella fallgropar med strategiska byråpartnerskap

Liksom en personlig relation kan en affärsrelation gå sönder om förtroendet urholkas, kommunikationen minskar/stoppar eller om olika orättvisor uppstår. Som nämnts tidigare är framgången för ett byråpartnerskap beroende av att ha ett gemensamt SMART-mål. Om detta inte upprättas kommer partnerskapet att ställas in för att misslyckas.

Mike Canarelli är medgrundare/ägare av WTM Digital – en digital byrå med full service i Lancaster, PA.

Han ser många fördelar med att byråer bildar strategiska partnerskap med varandra, men han föreslår också att gå vidare med vidöppna ögon och vara uppmärksam på problem som kan uppstå. På frågan om potentiella fallgropar säger Mike:

“Varje beslut som helst är förenat med nackdelar. Att bilda ett strategiskt partnerskap är inte annorlunda. När man går ihop med ett annat företag utsätter man sitt eget företag för risk.”

1. Värdeojämlikhet

Om den ena partnern tycker att fördelarna med partnerskapet förvrängs för mycket för att gynna den andra partnern kommer detta att leda till problem i framtiden. Ibland kan det vara svårt att bedöma om partnerskapet driver en värdedelning på 50/50 till båda parter, men öppen och ärlig kommunikation i början kan hjälpa till att undvika detta.

2. Investeringsskillnad

Om båda parter inte satsar lika mycket på partnerskapet – kommer det att vara dömt att misslyckas. Oavsett om ansträngningen är monetär eller tidsbaserad, måste nivåerna av insats eller arbetsbelastning ungefär matcha, annars kommer förbittring att byggas upp, förtroende urholkas och partnerskapet kommer att misslyckas.

3. Ojämlikhet i beslut

Om det slutar med att en partner “stämmer överens” kommer partnerskapet sannolikt inte att vara länge! I varje strategiskt partnerskap måste det finnas en konsensusstil för beslutsfattande och en lika stor auktoritetsnivå över alla delade projekt eller gemensamma initiativ.

Nästa steg

Börja med att identifiera vad du vill uppnå med ett strategiskt byråpartnerskap och påbörja processen för partnershöglista. Det här är en spännande tid och du bör kasta ett brett nät först! Berätta för oss hur du går – twittra oss @seoptimer.