Teknisk Marknadsföring, Tjäna pengar på dina Bloggar och Prylar

The Future of SEO: Probing the Impact of Bard & the New Bing

The Future of SEO: Probing the Impact of Bard & the New Bing

Det dröjde inte länge efter att ChatGPT släpptes för offentliga tester som Google utsågs till sin största potentiella offer. Som det nu har visat genom att lansera sin egen AI-chatbot, Bard, och kanske drivit av Microsofts egna AI-rörelser, tänkte Google inte låta ChatGPT lossa sitt strypgrepp på sökning.

Skriften var inte riktigt på väggen för världens största sökmotor, men ledningen på Google visste att AI-chatbotar har potential att störa sökningen på mycket betydande sätt.

Bard och den nya ChatGPT-assisterade Bing visar oss hur framtiden för sökning kommer att se ut. Men vad betyder detta för framtiden för SEO och digital marknadsföring i allmänhet? Hur kan företag förbereda sig för en värld av digital marknadsföring som domineras av AI?

Låt oss ta reda på.

En botstrid av tiderna?

ChatGPT vs Bard ställer Microsoft mot Google, en rivalitet vi är väl bekanta med. Hittills har Google sökmotorn misshandlat Bing, vilket reducerat den till en del spelarkontroll bara 8,85 procent av den globala sökmarknaden.

Med kontroll över 85 procent av sökmarknaden ligger Googles framgång delvis i dess tidiga införande av AI, framför allt med BERT och MAMMA. Båda hade en enorm inverkan på SEO. Bard kommer att markera ytterligare en viktig milstolpe för Googles AI-resa och ett viktigt ögonblick för SEO.

Det råder ingen tvekan om att den sensationella starten på livet för den Microsoft-stödda Open AI:s ChatGPT-chatbot har skyndat Google att lansera Bard. Kan den nu tvingas att radikalt ändra hur dess sökmotor fungerar som svar på det föränderliga konkurrensbildet?

Hur kommer AI Chatbots att påverka det konkurrenskraftiga landskapet i sökning?

Tidiga farhågor om ChatGPT var att det skulle döda sökningen som vi känner den. ChatGPT verkade ge snabbare och mer lättsmälta svar på specifika frågor än Google.

Förutsägbart har Google nu svarat. Även om det kan ha varit pjäsen hela tiden, har Microsoft också svarat genom att bädda in en förnyad, mer exakt version av ChatGPT i Bing.

Googles svar har varit klumpigt och som följd, kostsam. Men det lilla vi har sett av Bard säger oss att den allestädes närvarande sökmotorn kommer att leva vidare. Istället för att vara sökandets död kan ChatGPT ha blåst en annan vind i dess segel.

För Microsoft, som vi har sett med den hastighet med vilken det har bäddat in ChatGPT i Bing, erbjuder användning av konversations-AI i sökning en möjlighet att locka vissa användare bort från Google. Hur det kommer att fungera som strategi beror på hur väl den nya Bing presterar.

Läsa:  Vad är negativ SEO & hur skyddar man sig från det?

Och nu när Google har svarat, hur stor marknadsandel Microsoft kan ta tillbaka från Google beror också på om Bard faktiskt förbättrar Googles sökprodukt.

Både Bard och ChatGPT använder maskininlärning och stora språkmodeller för att generera svar på frågor. De är också båda utbildade på stora mängder data som kommer från internet, även om Google – till skillnad från ChatGPT – säger att deras chatbot använder uppdaterad information.

Att ersätta Google är en svår, nästan omöjlig uppgift för Bing, men sökmotorn som snabbare löser sökchattbotarnas irriterande precisionsproblem kan vinna botkriget. Om Microsoft lyckas även på ett litet sätt, kommer SEO:are och sökmarknadsförare att behöva ägna mer uppmärksamhet åt det än tidigare.

Kommer Chatbot Answers att ersätta traditionella sökresultat?

Som en SEO är frågan du inte kan vänta med att få svar på hur SERPs kommer att se ut efter den fullständiga integrationen av Bard i Google-sökning. Tidiga tecken från vad Google har retat om den nya Bard-drivna sökupplevelsen är att den traditionella SERP inte försvinner, även om det kommer att göras några större ändringar.

Det utvalda utdraget kan vara den största skadan i den nya chattintegrerade sökupplevelsen. Som bilden ovan visar, när de nya AI-funktionerna rullar ut kommer det utvalda utdragets plats att gå till Bards svar.

Kommer den nya “läs mer”-karusellen under Bard-svaret att vara det “nya utvalda utdraget”? Så många frågor!

Google kan ännu besluta sig för att behålla det utvalda utdraget för vissa frågor och ersätta det med Bard för komplexa frågor som inte har något rätt svar och där det kan vara mer användbart att kombinera flera perspektiv för att skapa mer lättsmälta svar. Återigen, det är för tidigt att säga.

Enligt Google låter AI oss förstå information bättre och omvandla den till användbar kunskap mer effektivt. Den erbjuder möjligheten att kontextualisera sökningar och fastställa sökavsikten mer exakt och möjliggör en konversation och mer personlig sökupplevelse, vilket motsvarar mer intuitiva resultat för sökare.

Med tanke på sitt engagemang för att säkerställa mer öppen tillgång till information och visa autentiska röster och olika perspektiv, kan du förvänta dig att Google fortsätter att ge innehållsskapare en plattform på SERP:erna.

Ja, vissa SERP-funktioner som vi har optimerat och förlitat oss på för trafik, som det utvalda utdraget, kanske inte överlever i sin nuvarande form. Men vi kan vara säkra på att Google kommer att fortsätta att skicka trafik till oberoende webbplatser, vilket innebär att SEO:are inte går arbetslösa när som helst snart.

Var lämnar Bard SEO som en bransch?

Om det är något SEO:are har lärt sig om Google så är det att saker och ting sällan förblir som de ska särskilt länge. Varje kärnuppdatering åtföljs av mycket SERP-volatilitet och massor av nya faktorer att optimera för. Men Bard erbjuder en ny sorts utmaning, eller hur?

Läsa:  Hur man använder Google Analytics för bloggare: En nybörjarguide

Bard kommer att svara på frågor på ett mer konversationsmässigt, mänskligt sätt. Sökare kommer att älska det. Men förutom att snabbt ge helheten, kommer svaren att vara mer informativa? Som vi har sett kanske vissa av svaren inte ens är korrekta.

Den pågående utmaningen med noggrannheten i svaren AI-chatbotar ger är anledningen till att Google inte kommer att göra sig av med traditionella sökresultat. Den förstår att inte alla som söker kommer att lita på Bards svar.

Många sökare kommer att vilja faktakolla Bards svar och Google skulle hellre göra det på SERP än att åka till Reddit, Quora eller Bing för den delen. Så som SEO gör du klokt i att koncentrera dig på att göra det enkelt för Google att hitta dina sidor och förstå vad de handlar om.

Uppenbarligen kommer SEO-branschen att behöva anpassa sig till ett nytt sätt att göra saker efter Barard. Men det är så branschen alltid har fungerat eftersom det, som vi har påpekat, sällan någonsin finns några konstanter inom SEO. SEO kommer inte att dö, men det kan behöva anpassa sig igen.

Hur kommer AI att påverka sättet vi bedriver sökordsforskning?

Vi vet ännu inte om den nya Bard-drivna Google kommer att ändra sina regler om hur den tolkar avsikten bakom sökningar. Eller om aktuell relevans och sammanhang kommer att betyda mycket mer än nyckelord!

Vi kommer att få svaren på dessa frågor snart nog. Men vad vi redan vet är att användningen av AI i sökning kommer att få stora konsekvenser för SEO. Vi vet också att AI i allmänhet kan förbättra vårt sätt att göra SEO avsevärt.

AI-verktyg kan snabbt sålla igenom data och upptäcka söktrender, vilket ger ett användbart sätt att upptäcka outnyttjade möjligheter inom ditt område. Genom att utnyttja AI-drivna insikter kan du identifiera värdefulla sökord som har potential att få in mer organisk trafik och konverteringar.

Genom att använda AI kan marknadsförare minska den tid de lägger på tråkiga uppgifter som att samla in data från flera källor eller känna igen trender i sökfrågor. Du kan använda tiden du sparar till att fokusera på mer strategiska uppgifter.

Eftersom AI-algoritmer ständigt lär sig av nya datamängder kan de också ge mer exakta resultat än manuella metoder enbart. De är också mycket bättre på att förstå sammanhanget och avsikten bakom sökningar, vilket kan hjälpa utgivare att skapa mer effektfullt innehåll.

Trots fördelarna finns det fortfarande vissa svårigheter förknippade med att använda AI för sökordsforskning, såsom felaktigheter orsakade av felaktiga data eller otillräckliga datauppsättningar under träning.

Om de inte används på rätt sätt kan AI-verktyg också ge irrelevanta rekommendationer, vilket kan leda marknadsförare vilse när de optimerar innehåll och formulerar SEO-strategier.

Google kommer att pressa ribban för innehållskvalitet ännu högre

Ur en innehållsskapares perspektiv skulle du kunna föreställa dig att Google kommer att lägga ännu större vikt vid kvaliteten på sidorna som de betjänar sina användare, av vilka ett fåtal är angelägna om att få ett annat faktabaserat perspektiv än Bard.

Läsa:  Teknisk SEO 2024

Om Google ska visa din sida på den första sidan av SERP, måste din sida åtminstone matcha Bard eller bättre vad gäller fakta, noggrannhet och heltäckande.

Om du använder AI-skribenter för att skapa innehåll, förvänta dig att de nya generativa AI-funktionerna kommer att göra det lättare för Google att skilja bra från innehåll av dålig kvalitet. Det kommer sannolikt att bli lättare för Google att upptäcka automatiskt genererat innehåll av dålig kvalitet som publiceras utan mänsklig tillsyn.

Google har redan sagt att det inte kommer att straffa AI-innehåll. Det betyder inte att det inte förbereder sig för verkligheten med massproducerat AI-innehåll som vimlar av dess plattformar. Din strategi framåt bör därför vara att betjäna din publik med faktabaserat, högkvalitativt AIO-innehåll som sätter läsarna först.

WriteSonic är en av få AI-skribenter som har förutsett denna verklighet, vilket är anledningen till att det från första början har fokuserat på att generera oupptäckbart innehåll. Appen integrerar nu sin egenutvecklade AI-detektor som användare också kan komma åt – gratis – på vilken webbläsare som helst.

AI-detektorn har en noggrannhetsgrad på 98 % när det gäller att förutsäga om din text är mänsklig eller genererad av ChatGPT, GPT4, Claude eller Bard. Nu har den en Pro-version som kan förvandla AI-text till oupptäckbart AI-innehåll!

Längre innehåll kommer att fortsätta att prestera bättre

Förutom att ändra din innehållsstrategi direkt, bör du fortsätta att göra det som alltid har fungerat och titta för att se vilka betydande förändringar Bard kommer att medföra.

Google kommer att fortsätta att belöna innehåll av högre kvalitet, så låt det vara ditt fokus istället för att titta på Googles varje steg. Forskning har visat den genomsnittliga längden på innehållsrankningen på Googles första sida ska vara cirka 1 890 ord lång. Längre innehåll får också fler sociala delningar. Räkna med att båda trenderna fortsätter.

Den goda nyheten är att med AI-drivna innehållsskapande plattformar som Content At Scale kan du publicera mer innehåll utan att offra kvaliteten. Särskilt om du använder vårt AIO-ramverk för redigering av AI-innehåll för att se till att det är faktamässigt bra, läser bra för mänskliga läsare och är optimerat för att rankas högt i sökmotorer.

Nyckel takeaway: AI-chatbotar har potential att revolutionera sökning och SEO, ge förbättrade användarupplevelser och interaktioner med innehåll, mer relevanta resultat från sökmotorer och automatisering av uppgifter för ökad effektivitet.

Konsumenter och sökmarknadsförare är mindre oroliga för Bard än SEO:er

Konsumenter och marknadsförare har mycket att vara glada över Bard och den nya ChatGPT-aktiverade Bing. Generativa AI-chatbotar som Bard kan samla information från flera källor och destillera komplex information på sätt som är mer meningsfulla för sökare.

I takt med att chatbotarna absorberar mer kunskap och ställer fler frågor från konsumenter, kommer de att bli allt mer informerade om konsumenternas smärtpunkter. Insikter från denna växande hjärna kommer att hjälpa marknadsförare att ändra sina meddelanden och komma till hjärtat av vad deras måldemografi kämpar med.

Läsa:  Hur man enkelt lägger till stjärnbetyg till WooCommerce-produktsidor

Den nya sökupplevelsen kommer att leverera resultat av högre kvalitet tack vare konversations-AI:s förmåga att tolka sammanhang bättre än vad till exempel sökordsmatchningsalgoritmer kunde tidigare. Bard kommer att göra sökning efter information online till en snabbare och vänligare upplevelse.

Vanliga frågor – Framtiden för SEO

Är SEO värt det 2024?

SEO kommer fortfarande att vara en givande aktivitet under 2024 och långt in i framtiden. Så länge som sökmotorer finns och fortfarande använder sökord, ämnen och förtroendesignaler som bakåtlänkar för att rangordna webbsidor, kommer det att finnas mycket arbete för SEO:er att göra. Som sagt, det oundvikliga övertagandet av AI-chatbot i sök kommer att innebära att SEO-branschen måste anpassa sig.

Hur använder man AI i SEO?

Verktyg för artificiell intelligens används för att optimera webbplatsinnehåll för att täcka ämnen fullt ut och uppnå högre sökmotorranking. NLP-teknik – en gren av AI – är också användbar för att förstå sammanhanget bakom sökfrågor, utöver att bara fokusera på enstaka ord. AI möjliggör också djupinlärning för att avslöja de mer komplexa relationerna mellan olika sökelement, vilket leder till mer informerade, databaserade SEO-strategier.

Strider AI-genererat innehåll mot Googles policy?

Google är inte emot automatisering eller användning av AI-genererat innehåll. Dess enda oro är kvaliteten på innehållet. Om ditt AI-genererade innehåll är väl undersökt, omfattande, läser bra för mänskliga läsare och överensstämmer med sökarens avsikt, kommer det att fungera bra på Google.

Vad är AIO?

AIO står för optimering av artificiell intelligens, vilket är den process där en mänsklig författare redigerar och optimerar ett AI-genererat innehåll för att se till att det är korrekt, läser bra, engagerar läsare och är optimerat för att rangordna för rätt sökningar i Google .

AI-assisterad sökning är den nya verkligheten

Det är för tidigt att göra några avgörande uttalanden om hur en AI-assisterad sökupplevelse kommer att se ut för både Google och Bing. Båda kanske inte rullar ut sina nya AI-funktioner fullt ut på ett tag. Men vi kan alla vara överens om att AI-chatbots kommer att vara ett framträdande inslag i sökmotorer framöver.

Inverkan av generativ AI på sökmotorer kommer att vara enorm. Det kommer att forma framtiden för SEO och marknadsföring på nätet. Både digitala marknadsförare och företag kommer att behöva hålla sig informerade om förändringarna som de nya AI-drivna sökupplevelserna kommer att medföra för att förbli konkurrenskraftiga.

Genom att förstå hur AI kommer att forma marknadsföringslandskapet kan SEO:er och sökmarknadsförare snabbt uppdatera sina strategier och mildra eventuella risker förknippade med det oundvikliga AI-övertagandet inom sök.