Teknisk Marknadsföring, Tjäna pengar på dina Bloggar och Prylar

Vad är informationsnyckelord och hur man använder dem för högre ranking

Vad är informationsnyckelord och hur man använder dem för högre ranking

En framgångsrik sökmotoroptimeringsstrategi bygger på att få in relevant organisk trafik till din webbplats.

Ett av de bästa sätten att skaffa organiska besök är att använda informationssökord i din SEO-kampanj.

Informationssökord är högre i marknadsföringstratten och hjälper till att attrahera en bredare publik. Dessa nyckelord kan utbilda köparna och positionera ditt varumärke som en pålitlig informationskälla i din bransch.

Den här artikeln hjälper dig att lära dig informationssökord och hur du använder dem effektivt i din SEO-strategi.

Vad är informationsnyckelord?

Informationssökord är söktermer som människor använder när de söker kunskap, lösningar eller vägledning om ett visst ämne.

Till exempel, när jag anger nyckelordet “Vem föreslog big bang-teorin?” i Google returnerar det ett direkt svar som ett utdrag hämtat från American Museum of Natural Historys webbplats.

Informationsnyckelord är ofta longtail, vilket betyder att de är mer specifika och detaljerade. Dessa nyckelord förmedlar en användares avsikt att lära sig, förstå eller utforska ett ämne djupare.

Till skillnad från nyckelord med hög avsikt som indikerar en avsikt att göra ett köp, fokuserar informationssökord på att samla information, där användarna inte är redo att köpa omedelbart.

Exempel på informationsnyckelord

Här är några bra exempel på informationssökord:

  • Varför ändrar himlen färger vid solnedgången?
  • Tips för bättre sömn
  • Bästa metoder för marknadsföring i sociala medier
  • Guide till att investera i aktier
  • Vad är bra behandling av diabetes?

Observera att presentationen av information kan ha flera former.

För vissa frågor kan Google visa en punktlista med utdrag, medan andra kan visa ett numrerat utdrag. Den vanliga organiska SERP kan returneras, medan i andra fall kan ett direkt svar från webben returneras för andra sökfrågor, som visas i ovanstående skärmdumpar.

Läsa:  11 bästa typerna av digital marknadsföring

Varför är informationsnyckelord viktiga?

Informationssökord är viktiga av följande skäl:

Attraherar trafik från toppen av tratten

Informationsnyckelord stämmer ofta överens med användare i de tidiga stadierna av köpcykeln och letar efter information och lösningar på deras problem. Inriktning på dessa sökord kan locka en bredare målgrupp och öka varumärkets synlighet överst i försäljningstratten.

Bildkälla: salesken

Byggnadsmyndighet och expertis

Genom att skapa värdefullt innehåll kring informationssökord kan du visa upp din expertis inom din bransch, vilket i sin tur leder till högre EEAT-poäng.

När användare hittar användbar och väl undersökt information på din webbplats är det mer sannolikt att de litar på ditt varumärke, och detta förtroende kan leda till långsiktiga relationer och kundlojalitet.

Förbättra användarupplevelsen

Användare uppskattar webbplatser som tillhandahåller användbar och relevant information. Genom att optimera för informationssökord kan du förbättra den övergripande användarupplevelsen på din webbplats, vilket leder till ökad användarnöjdhet och potentiellt högre konverteringsfrekvens.

Dra nytta av Long Tail-sökordsmöjligheter

Informationssökord har ofta formen av långa, mer specifika och mindre konkurrenskraftiga sökord.

Om du riktar in dig på long-tail-sökord kan du nå nischade målgrupper och kan snabbt leda till högre ranking i sökmotorernas resultat.

Adressering av användarens avsikt

Att förstå och ta itu med användarnas avsikt är avgörande i SEO.

Informationsnyckelord överensstämmer med användare som söker svar, insikter eller utbildning. Genom att skapa innehåll som tillfredsställer dessa behov anpassar du dig efter användarens avsikt, vilket kan påverka din sökmotorrankning positivt.

Förbättra innehållsmarknadsföringsinsatser

Informationssökord är centrala i strategier för innehållsmarknadsföring.

Att skapa värdefullt och delbart innehåll kring dessa sökord ökar chanserna att ditt innehåll delas på sociala medier och länkas till andra webbplatser, vilket ökar din totala SEO-prestanda.

Minska avvisningsfrekvenser

Om användare hittar relevant information på din webbplats som svar på deras frågor kommer de sannolikt att stanna kvar och utforska vidare.

Detta kan minska avvisningsfrekvensvilket signalerar sökmotorer att ditt innehåll är engagerande och värdefullt.

Bildkälla: Backlinko

Stöder en omfattande SEO-strategi

En väl avrundad SEO-strategi involverar inriktning på olika sökord, inklusive informations-, transaktions- och navigeringsord. Att införliva informationsnyckelord skapar ett balanserat tillvägagångssätt som vänder sig till användare i olika skeden av deras onlineresa.

Hur man använder informationsnyckelord för högre SEO-ranking

Att optimera ditt innehåll för informationssökord innebär att du gör strategiska förändringar för att öka relevans, värde och synlighet.

Läsa:  10 idéer för att utveckla din digitala marknadsföringsbyrå

Här är de bästa tipsen för att använda informativa nyckelord i din SEO-strategi för högre ranking:

URL-optimering

Optimera synligheten och relevansen av ditt innehåll genom att använda ditt målinformationssökord i webbadressen.

Att inkludera målsökordet i webbadressen hjälper inte bara sökmotorerna att indexera din sida utan ger också användarna en tydlig och koncis indikation på vilket innehåll de kan förvänta sig, vilket främjar en positiv användarupplevelse.

Sökordsintegration

Använd informativa nyckelord naturligt i ditt innehåll för att förbättra relevansen och sökmotorns synlighet. Inkludera dessa nyckelord i viktiga delar av din webbsida, såsom rubriken, rubriktaggar, underrubriker och i hela din text.

Bredda dessutom din sökordsstrategi genom att använda long-tail-varianter, fånga upp specifika användarfrågor och passa olika sökändamål.

Innehållsstruktur

Optimera ditt innehålls läsbarhet och användarupplevelse genom att använda ett välstrukturerat format.

Använd tydliga och beskrivande rubriker och underrubriker som ger en färdplan för användarna, vilket gör det enkelt för dem att skanna och förstå ditt innehåll.

Bryt upp information i lättsmälta bitar genom att inkludera punktpunkter och listor, som förbättrar innehållsorganisationen och hjälper till att presentera viktiga detaljer.

Detta strukturerade tillvägagångssätt förbättrar det övergripande flödet av ditt innehåll och säkerställer att användare snabbt kan hitta och ta till sig den information de söker.

Innehållskvalitet

Höj kvaliteten på ditt innehåll genom att erbjuda omfattande och värdefull information som noggrant adresserar användarens fråga. Sträva efter djupgående täckning, ge användarna de svar och insikter de söker.

Lägg också till ditt innehålls visuella tilltalande och engagemang genom att inkludera bilder, infografik och videor.

Dessa multimediaelement bryter upp texten, gör den mer visuellt tilltalande, och fungerar som värdefulla komplement som bidrar till en rikare förståelse av innehållet.

Användaravsikt

Centralt för effektiv SEO är att förstå och anpassa sig efter användarens avsikt.

När du tar itu med en informationsfråga, identifiera användarens avsikt – vilka frågor eller problem försöker de lösa?

Skapa innehåll som använder de riktade informationssökorden och som noggrant adresserar användarens frågor.

Ditt innehåll kommer sannolikt att rankas högre i sökresultaten genom att tillhandahålla värdefull, relevant information som direkt överensstämmer med användarens avsikt.

Läsa:  Topp 15 programvara för utrustningsunderhåll 2024

Hur man hittar informationsnyckelord

Att hitta informativa nyckelord innebär att man utför grundlig sökordsundersökning för att identifiera termer och fraser som användare vanligtvis använder när de söker information.

Här är några effektiva sätt att hitta informationssökord:

Använd verktyg för sökordsforskning

Ahrefs Keyword Research Tool är ett effektivt sökordsforskningsverktyg som ger insikter i månatliga sökvolymer, CPC och konkurrensnivåer.

Du kan ange ditt första nyckelord och verktyget kommer att visa olika relevanta sökord relaterade till ditt primära sökord.

Verktyget hjälper också till att analysera konkurrenter genom att analysera deras sökordsstrategier, identifiera nya möjligheter och förutsäga uppskattade trafikvolymer.

Du kan gå in på din konkurrents webbplats och Ahrefs hämtar automatiskt de sökord som webbplatsen redan rankas på:

Med möjligheten att ladda SERP omedelbart, söka efter nyckelord eller URL och stödja över 90 länder, säkerställer Ahrefs att du kan identifiera de bästa informativa nyckelorden för din SEO-kampanj.

Utnyttja Google Autocomplete

Börja skriva in ett nyckelord eller en fråga i Google-sökningen och observera förslagen för autoslutförande. Dessa förslag ger värdefulla insikter om vanliga informationsfrågor som användare ofta söker efter.

Till exempel när jag anger nyckelordet “hur man använder ett CRM för,” Google visar en lista med förslag på autoslutförande relaterade till att använda ett CRM för olika användningsfall:

Baserat på din målindustri kan du förfina dina frågor för att få fler idéer.

Genom att analysera förslag på Googles autoslutförande kan du avslöja specifika fraser och ämnen som resonerar med din publik, vilket hjälper dig att skapa innehåll som effektivt tillgodoser deras informationsbehov.

Analysera relaterade sökningar och PPA-sektioner

Rulla till botten av Googles sökresultatsida för att hitta “Relaterade sökningar” för ytterligare information om sökordsförslag.

Dessa relaterade sökningar erbjuder en värdefull informationspool som ger insikter om variationer och nyanser i användarnas sökbeteende.

På samma sätt bör du titta på fråge- och sökordsidéerna som returneras i rutan People Also Ask eller People Also Search for.

Genom att införliva dessa relaterade sökord i din innehållsstrategi kan du bredda din räckvidd och säkerställa att ditt material stämmer överens med din målgrupps olika intressen och frågor.

Utforska webbplatser och forum för frågor och svar

Utforska plattformar som Quora, Reddit och relevanta forum. Leta efter vanliga frågor och fraser som används av användare som söker information.

Läsa:  Generera passiv inkomst – Topp 10 idéer

Börja med att söka efter ditt primära sökord eller ämne för att avslöja diskussioner och frågor som ställts av användare.

Kom ihåg att notera vilket språk de använder, eftersom detta speglar verkliga sökfrågor. Var uppmärksam på återkommande teman och förfrågningar, som kan avslöja värdefulla sökord med lång svans.

När du engagerar dig i samhället, observera diskussionerna kring din nisch och identifiera vanliga smärtpunkter eller intressen. Använd insikterna för att förfina din sökordsstrategi och skapa innehåll som direkt tillgodoser dessa användarbehov.

Utnyttja sökfunktionerna på dessa plattformar för att utforska bredare och mer specifika ämnen inom din bransch. Delta dessutom i diskussioner och ställ frågor för att få förstahandskunskaper om språket och de problem som är vanliga i din målgrupp.

Detta tillvägagångssätt säkerställer att din sökordsstrategi inte bara är datadriven utan också djupt rotad i din publiks autentiska språk, vilket ökar relevansen och effekten av ditt innehåll.

Använd Google Trender

Att börja din sökordsforskningsresa med Google Trenderange ditt primära sökord för att analysera dess sökintresse över tid.

Förfina din sökning med filter för plats, tid eller kategori. Jämför ditt sökord med relaterade termer och utforska verktygets förslag på ytterligare möjligheter.

Slutsats

Att förstå och rikta in sig på informationssökord är avgörande för innehållsskapare, marknadsförare och SEO-proffs.

Att skapa värdefullt och relevant innehåll kring dessa sökord kan locka en bredare publik, etablera din expertis och bygga förtroende hos användare i de tidiga stadierna av deras informationssökningsresa.

Kom ihåg att även om informativa nyckelord är viktiga, är det också viktigt att ha en balanserad SEO-strategi som inkluderar transaktions- och navigeringssökord.

Transaktionssökord riktar sig till användare som är redo att göra ett köp, medan navigeringssökord hjälper användare att hitta en specifik webbplats eller sida.

Att kombinera alla tre typerna av sökord kan skapa en väl avrundad SEO-strategi.