Teknisk Marknadsföring, Tjäna pengar på dina Bloggar och Prylar

Villkor

Dessa villkor reglerar din möjlighet att komma åt och använda allt innehåll, produkter och tjänster som tillhandahålls på https://favtechies.com-webbplatsen (hädanefter kallad “Tjänsten”). Tjänsten drivs av TekFoolows Marketing (även kallad “oss”, “vi” eller “vår”).

För att använda våra tjänster måste du godkänna alla villkor som anges i detta dokument, såväl som alla andra regler och policyer som vi har eller kan komma att publicera i framtiden.

Det är viktigt att du läser och förstår avtalet noggrant innan du börjar använda våra tjänster. Genom att få tillgång till eller använda någon aspekt av våra tjänster anger du att du accepterar och samtycker till att vara bunden av dessa villkor. Om du inte håller med om någon del av villkoren som anges i avtalet har du inte tillåtelse att komma åt eller använda våra tjänster.

Immateriella rättigheter

Avtalet ger dig inga äganderätter eller immateriella rättigheter från oss eller någon tredje part. FavTechies Marketing och dess licensgivare behåller alla rättigheter, äganderätt och intressen i och till sådan egendom.

Tredjepartstjänster

När du använder tjänsterna kan du välja att använda tredjepartstjänster, som är tjänster, produkter, programvara, inbäddningar eller applikationer skapade av någon annan än leverantören.

Om du använder tredjepartstjänster förstår du att:

  • Din användning av tredje parts tjänster sker på egen risk och vi ska inte vara ansvariga eller ansvariga gentemot någon för tredje parts webbplatser eller tjänster.
  • Du erkänner och samtycker till att vi inte ska vara ansvariga eller ansvariga för någon skada eller förlust som orsakas eller påstås vara orsakad av eller i samband med användningen av sådant innehåll, varor eller tjänster som är tillgängliga på eller via sådana webbplatser eller tjänster.

Konton

Om du behöver ett konto för att använda någon del av våra tjänster måste du förse oss med korrekt och fullständig information under registreringsprocessen.

Alla aktiviteter som sker under ditt konto är ditt ensamma ansvar och du kommer att vara ansvarig för dem. Det är ditt ansvar att uppdatera din kontoinformation och upprätthålla säkerheten för ditt lösenord.

Det är ditt ansvar att upprätthålla säkerheten för kontot du använder för att komma åt Tjänsten. Du är förbjuden att dela eller missbruka din inloggningsinformation. Om du upptäcker någon obehörig aktivitet på ditt konto eller något säkerhetsbrott måste du meddela oss omedelbart.

Komplettering

Vi har rätt att avsluta eller avbryta din användning av våra tjänster när som helst och av vilken anledning som helst, med eller utan förvarning, och åtgärden kommer att träda i kraft omedelbart.

Om du vill säga upp avtalet eller ditt Favtechies-marknadsföringskonto kan du sluta använda våra tjänster.

Alla delar av Avtalet som är avsedda att överleva uppsägning ska överleva sådan uppsägning, inklusive, utan begränsning, ägandebestämmelser, garantifriskrivningar, gottgörelse och ansvarsbegränsningar.

Varning

Våra tjänster tillhandahålls “i befintligt skick” och “i befintligt skick” tillgängliga. Favtechies Marketing och dess leverantörer och licensgivare frånsäger sig uttryckligen alla garantier av något slag, uttryckliga eller underförstådda, inklusive, utan begränsning, garantier om säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål och icke-intrång.

Favtechies’s Marketing och dess leverantörer och licensgivare garanterar inte att våra tjänster kommer att vara felfria eller att åtkomsten till dem kommer att vara kontinuerlig eller oavbruten. Du förstår att du laddar ner innehåll eller tjänster från våra tjänster efter eget gottfinnande och risk.

Plats för jurisdiktion och tillämplig lag

Förutom vad som anges i tillämplig lag kommer avtalet och all användning av eller åtkomst till våra tjänster att styras av Lagos lagar.

Varje tvist eller kontrovers angående avtalet och användningen av våra tjänster måste lösas i de statliga och federala domstolarna i Lagos.

Ändringar

Favtechies Marketing har rätt att ändra eller ersätta dessa Villkor efter eget gottfinnande.

Om vi ​​gör några väsentliga ändringar kommer vi att meddela dig i förväg via vår webbplats, e-post eller andra kommunikationsmedel. Meddelandet kommer att ange en rimlig tidsperiod innan de uppdaterade villkoren träder i kraft.

Om du inte samtycker till de ändringar vi har gjort rekommenderar vi att du slutar använda våra tjänster under den angivna uppsägningstiden eller efter att ändringarna träder i kraft.

Din fortsatta användning av våra tjänster kommer att omfattas av de nya villkoren.

Det är lätt att komma igång.

Jag förstår verkligen ditt intresse för villkoren för denna blogg.

Den här bloggen är lätt att navigera eftersom den erbjuder unikt innehåll till sin målgrupp, som i första hand är nybörjare och webbansvariga, som en del av en gratis och utmärkt tjänst.

Innehållet i den här bloggen är öppet för alla, oavsett ålder, och det finns inga restriktioner eller begränsningar för åtkomst till dess fantastiska innehåll.

Bloggens innehåll fokuserar på utbildning och är medvetet förenklat för att säkerställa att läsare från alla länder enkelt kan förstå huvudpunkterna. I slutet av varje blogginlägg har läsarna den kunskap de behöver för att självständigt tillämpa det de har lärt sig.

Innehållet på denna webbplats är skrivet av verifierade bloggare som verkligen vill hjälpa mänskligheten med sin egen expertis. Bloggen har inga upphovsrättsliga begränsningar och alla bilder som tillhör någon annan krediteras i enlighet med detta av respekt för ägarna.

För dem som tillhandahåller personlig information till den här bloggen, vänligen notera att din information alltid kommer att förbli konfidentiell och kommer inte att göras tillgänglig för allmänheten under några omständigheter. Vi lägger stor vikt vid säkerheten för dina privata uppgifter och kommer inte att missbruka dem på något sätt. Informationen du ger tillgång till bloggen kommer endast att användas för att förbättra din upplevelse och säkerställa att bloggen fungerar korrekt.

Föräldrar och vårdare har möjlighet att granska webbplatsens material för att säkerställa att det är enkelt och användbart för barn.

Om du stöter på något som är olämpligt för barn eller för svårt att förstå, vänligen maila mig eller kontakta mig på  kontakt [at] favtechies.com  .

Slutligen är jag verkligen tacksam för ditt besök på bloggen. De har mycket betydelse för mig och jag kommer att sträva efter att förbättra och ge bättre service. Tillsammans kommer vi att lyckas genom att följa vägledningen och dela värdefullt innehåll.